Dây thít nhựa tái sử dụng được nhiều lần

Sản phẩm dây thít nhựa tái sử dụng  được nhiều lần có đầu khóa tháo mở được được sử dụng khá phổ biến thời gian gần đây, thay thế cho loại dây rút nhựa truyền thống chỉ sử dụng một lần. Dây thít nhựa tái sử dụng được nhiều lần có khóa tháo mở được Kích thước chuẩn: Dây rút 8 x 300 mm tháo mở được. (Dài 30 Cm x Rộng 0.7 Cm) Dây thít nhựa tái sử dụng có đầu...
Read More