Sản phẩm

Featured!
Dây rút nhựa 10*500(100 sợi) .

Chi tiết sản phẩm dây rút nhựa 10*500 (dây rút nhựa 5 tấc): Số lượng : 100 sợi/bịch Độ dài: 50cm Tính năng: Nhựa Nylon PA66; Chống Axit; Chống ăn mòn;Cách nhiệt tốt; Mềm dẻo, đàn hồi tốt Màu sắc: trắng Ưu điểm: An toàn, không bị đứt, nút khoá chắc chắn, không bung, độ bền cao, chống ăn […]

Learn More

45,000₫

  • Availability: 0 in stock
Compare
Dây rút nhựa 3*100 (1000 sợi) .

Chi tiết sản phẩm Dây rút nhựa 3*100 : Số lượng : 1000 sợi/bịch Độ dài: 20cm Tính năng: Nhựa Nylon PA66; Chống Axit; Chống ăn mòn;Cách nhiệt tốt; Mềm dẻo, đàn hồi tốt Màu sắc: trắng Ưu điểm: An toàn, không bị đứt, nút khoá chắc chắn, không bung, độ bền cao, chống ăn mòn, … Ứng dụng:Đóng gói, […]

Learn More

15,000₫

  • Availability: 0 in stock
Compare
Dây rút nhựa 4*150 (500 sợi) .

Chi tiết sản phẩm Dây rút nhựa 4*150: Số lượng : 500 sợi/bịch Độ dài: 15cm Tính năng: Nhựa Nylon PA66; Chống Axit; Chống ăn mòn;Cách nhiệt tốt; Mềm dẻo, đàn hồi tốt Màu sắc: trắng Ưu điểm: An toàn, không bị đứt, nút khoá chắc chắn, không bung, độ bền cao, chống ăn mòn, … Ứng dụng:Đóng gói, […]

Learn More

17,000₫

  • Availability: 0 in stock
Compare
Dây rút nhựa 4*200 (500 sợi) .

Chi tiết sản phẩm Dây rút nhựa 4*200: Số lượng : 500 sợi/bịch Độ dài: 20cm Tính năng: Nhựa Nylon PA66; Chống Axit; Chống ăn mòn;Cách nhiệt tốt; Mềm dẻo, đàn hồi tốt Màu sắc: trắng Ưu điểm: An toàn, không bị đứt, nút khoá chắc chắn, không bung, độ bền cao, chống ăn mòn, … Ứng dụng:Đóng gói, […]

Learn More

25,000₫

  • Availability: 0 in stock
Compare
Featured!
Dây rút nhựa 5*200 (500 sợi) .

Chi tiết sản phẩm dây rút nhựa 5*200: Số lượng : 500 sợi/bịch Độ dài: 20cm Tính năng: Nhựa Nylon PA66; Chống Axit; Chống ăn mòn;Cách nhiệt tốt; Mềm dẻo, đàn hồi tốt Màu sắc: trắng Ưu điểm: An toàn, không bị đứt, nút khoá chắc chắn, không bung, độ bền cao, chống ăn mòn, … Ứng dụng:Đóng gói, […]

Learn More

35,000₫

  • Availability: 0 in stock
Compare
Dây rút nhựa 5*250 (250 sợi) .

Chi tiết sản phẩm Dây rút nhựa 5*250: Số lượng : 250 sợi/bịch Độ dài: 25cm Tính năng: Nhựa Nylon PA66; Chống Axit; Chống ăn mòn;Cách nhiệt tốt; Mềm dẻo, đàn hồi tốt Màu sắc: trắng Ưu điểm: An toàn, không bị đứt, nút khoá chắc chắn, không bung, độ bền cao, chống ăn mòn, … Ứng dụng:Đóng gói, […]

Learn More

23,000₫

  • Availability: 0 in stock
Compare
Featured!
Dây rút nhựa 5*300 (250 sợi) .

Chi tiết sản phẩm Dây rút nhựa 5*300: Số lượng : 250 sợi/bịch Độ dài: 30cm Tính năng: Nhựa Nylon PA66; Chống Axit; Chống ăn mòn;Cách nhiệt tốt; Mềm dẻo, đàn hồi tốt Màu sắc: trắng Ưu điểm: An toàn, không bị đứt, nút khoá chắc chắn, không bung, độ bền cao, chống ăn mòn, … Ứng dụng:Đóng gói, […]

Learn More

27,000₫

  • Availability: 0 in stock
Compare
Featured!
Dây rút nhựa 8*300(100 sợi) .

Chi tiết sản phẩm dây rút nhựa 8*300: Số lượng : 100 sợi/bịch Độ dài: 30cm Tính năng: Nhựa Nylon PA66; Chống Axit; Chống ăn mòn;Cách nhiệt tốt; Mềm dẻo, đàn hồi tốt Màu sắc: trắng Ưu điểm: An toàn, không bị đứt, nút khoá chắc chắn, không bung, độ bền cao, chống ăn mòn, … Ứng dụng:Đóng gói, […]

Learn More

18,500₫

  • Availability: 0 in stock
Compare
Featured!
Dây rút nhựa 8*400(100 sợi) .

Chi tiết sản phẩm dây rút nhựa 8*400: Số lượng : 100 sợi/bịch Độ dài: 30cm Tính năng: Nhựa Nylon PA66; Chống Axit; Chống ăn mòn;Cách nhiệt tốt; Mềm dẻo, đàn hồi tốt Màu sắc: trắng Ưu điểm: An toàn, không bị đứt, nút khoá chắc chắn, không bung, độ bền cao, chống ăn mòn, … Ứng dụng:Đóng gói, […]

Learn More

24,000₫

  • Availability: 0 in stock
Compare